Kunskapsområden

Arkitektur

Vi skapar funktionella och estetiska miljöer för människor att vistas i.

Läs mer

Byggnad

Genomförande av projekt inom samtliga faser av en fastighets livscykel.

Läs mer

El- & Teleteknik

Installationstekniska tjänster i alla skeden i byggprocessen.

Läs mer

VVS

Installationsteknik vid ny- och ombyggnation av alla typer av fastigheter.

Läs mer

Industri & Energi

Strategisk rådgivning och tjänster till företag inom industriell produktion.

Läs mer

Infrastruktur

Strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar.

Läs mer

Projektledning & Management

Ett komplett utbud av tjänster inom samhällsbyggandets alla områden.

Läs mer

Published: 2017 - feb - 27

Fullt hus hos KVIST

Det kvinnliga ingenjörs- och arkitektsällskapet KVIST och Svenska Teknik&Designföretagen anordnade nyligen ett seminarium som handlade om jämställdhet och kompetensförsörjning i samhällsbyggnadsbranschen. Inbjuden talare var Tove Dahlgren från stiftelsen AllBright som bland annat delade ut tips på hur vi kan påverka de könsstereotypa normer som fortfarande finns i många företag och organisationer.

Published: 2017 - feb - 24

Fortsatt stark tillväxt

Bokslutskommuniké januari–december 2016. Inklusive fem strategiska förvärv som genomfördes under 2016 uppgick omsättningen proforma för verksamhetsåret 2016 till drygt 1,1 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt om 66 procent. Året har belastats med jämförelsestörande poster om totalt 48 MSEK i huvudsak relaterat till beslut att avveckla bolag utanför koncernens fokusområden samt förvärvs- och integrationskostnader.

Published: 2017 - feb - 13

Nytt generalkonsultuppdrag för Projektengagemang

Botkyrka kommun har tecknat ramavtal med teknikkonsultkoncernen Projektengagemang. Ordern innebär att Projektengagemang blir kommunens prioriterade partner vid byggprojektering, ett helhetsåtagande som avser all teknisk projektering för både om- och nybyggnation. Den totala byggvolymen för Botkyrka kommun bedöms uppgå till cirka en miljard kronor per år.