Kunskapsområden

Arkitektur

Vi skapar funktionella och estetiska miljöer för människor att vistas i.

Läs mer

Byggnad

Genomförande av projekt inom samtliga faser av en fastighets livscykel.

Läs mer

El- och teleteknik

Installationstekniska tjänster i alla skeden i byggprocessen.

Läs mer

VVS

Installationsteknik vid ny- och ombyggnation av alla typer av fastigheter.

Läs mer

Industri och energi

Strategisk rådgivning och tjänster till företag inom industriell produktion.

Läs mer

Infrastruktur

Strategisk rådgivning, specialisttjänster och helhetslösningar.

Läs mer

Projektledning

Projektledning inom samhällsbyggandets alla områden.

Läs mer

Published: 2016 - sep - 15

Nytt klassifikationssystem för bygg- och förvaltningssektorn

Den svenska bygg- och förvaltningssektorn är i stort behov av ett nytt klassifikationssystem. Det nuvarande, BSAB 96, är väl anpassat för tekniska beskrivningar enligt AMA. Det uppfyller dock inte behoven i tidiga skeden, och inte heller i förvaltning av byggnader och anläggningar. Projektengagemang är djupt involverat i det nya systemet CoClass, som för närvarande är ute på remiss och kommer att lanseras av Svensk Byggtjänst under hösten.

Published: 2016 - sep - 01

Här är Sveriges vackraste städer – enligt ny Sifo-undersökning

Sommaren är en perfekt tid för att utforska nya platser runt om i Sverige och från Kiruna i norr till Ystad i söder ryms många pittoreska städer och vackra byggnader. Men vilka ställen är egentligen mest värda ett besök? Enligt svenskarna är Visbys ringmur den vackraste byggnaden. Men tillfrågas svenskarna istället om hur nöjda de är med sina egna städer så visar det sig att hallänningar är mest belåtna före stockholmare och örebroare. Det visar rapporten Samhällsbarometern 2016 framtagen av konsultkoncernen Projektengagemang.

Published: 2016 - aug - 29

Mentorskap – erfarenhetsåterföring på riktigt!

Söder om Stockholm projekt- och projekteringsleder Projektengagemang nyproduktion av en gymnastikhall. Projektet drivs av Angelica Buszman, en ung konsult på Projektengagemang, tillsammans med hennes seniora kollega David Sjöström. Tillsammans jobbar de i ett koncept baserat på mentorskap där Angelica driver och styr arbetet, medan David tagit på sig en mer stöttande roll.