Aspö Eko-logi, Skövde

När Skövdebostäder uppför ett nytt bostadsområde på Aspö är ambitionen är att gå i bräschen för ekologiskt byggande. PE har bidragit med hållbara lösningar för energianvändning och energiåtervinning.

Aspö Eko-logi är ett unikt projekt med stark miljöprofil. Hela området med 200 lägenheter fördelat på sju punkthus beräknas stå klart år 2018. Husen byggs i passivhusteknik och området kommer att certifieras med tre certifierings- och standardmärkningar; Svanen, Miljöbyggnad GULD och passivhusstandard FEBY12. Certifieringarna ställer höga krav på projekteringen i form av såväl produktval, installationsmetoder som beräkningsarbete.

PE har bidragit till den höga målsättningen inom hållbarhet genom vår breda kompetens inom elprojektering och vår spetskompetens inom ämnet solceller. Exempel på lösningar är solenergianläggningar för produktion av varmvatten och el samt energiåtervinning ur spillvatten. Genom helhetsprojekteringen har de bästa alternativen ur energisynpunkt kunnat väljas - ekonomi och livscykeltänkande har löpt som en röd tråd genom hela processen.

Bild: Tizzard trädgårdsarkitekt

Projektet i korthet

Kund: Bravida

Typ av uppdrag: Helhetsprojektering Elkraft och data, Projektering av solenergianläggningar för elproduktion.

Projekt start: 2014

Projekt klart: 2014

Ökat värde: Med vår breda kompetens kring elprojektering och vår spetskompetens inom solceller bidrar vi till att ta fram ett miljömässigt hållbart boende.

Johan Ejerblom
El- och teleteknik, Projektledning
+46 10-516 09 53