Beckomberga simhall

Beckomberga simhall är en simhall för träning, rekreation och lek där alla kan vara med. PE har genom att leda renoveringen gjort detta möjligt även för en lång tid framöver.

Beckomberga simhall är en av de två bad i Stockholm som är dedikerade för funktionsnedsatta. Här samsas habilitering, skolbad, vattengympa och vattenlek i babysimmet. Simhallen, som är byggd under tidigt 1970-tal, har fått nya vattenreningsanläggningar och en anpassning till dagens arbetsmiljö- och miljökrav, vilket föranledde en större renovering av bassängerna. PE har bidragit med projektledning, arkitekt och teknisk kompetens i projektet.

Hallen har nu en 25-metersbassäng med en vattentemperatur på 31-32 grader, en terapibassäng med höj- och sänkbar botten med en vattentemperatur på 32-34 grader samt en bubbelpool med temperatur på 35-36 grader.

Omklädningsrummen är anpassade och det finns liftar för att underlätta för den som behöver hjälp att komma i, och ur, vattnet.

Projektet i korthet

Kund: Stockholm stads Fastighetskontor

Typ av uppdrag: Renovering inomhusbad

Projekt start: 2012

Projekt klart: 2015

Ökat värde: Vi har bidragit till att skapa en simhall för träning, rekreation och lek där alla kan vara med.

Mia Mathiasson
Projekteringsledare
+46 010-516 00 00 vx