Beckomberga simhall är en simhall för träning, rekreation och lek där alla kan vara med. PE har genom att leda renoveringen gjort detta möjligt även för en lång tid framöver.

Beckomberga simhall är en av de två bad i Stockholm som är dedikerade för funktionsnedsatta. Här samsas habilitering, skolbad, vattengympa och vattenlek i babysimmet. Simhallen, som är byggd under tidigt 1970-tal, har fått nya vattenreningsanläggningar och en anpassning till dagens arbetsmiljö- och miljökrav, vilket föranledde en större renovering av bassängerna. PE har bidragit med projektledning, arkitekt och teknisk kompetens i projektet.

Hallen har nu en 25-metersbassäng, en terapibassäng med höj- och sänkbar botten samt en bubbelpool.

Omklädningsrummen är anpassade och det finns liftar för att underlätta för den som behöver hjälp att komma i och ur vattnet.