Genom stor förståelse för JMs bostäder har PE har vunnit deras förtroende att medverka som sakkunniga inom VVS redan i de tidiga skedena och sedan utföra projekteringen i ett flertal projekt.

Bostadsprojekteringar omfattar relativt få VVS-system. Detaljeringsgraden på projekteringen är dock hög redan i tidiga skeden. Ofta handlar det om byggmarginaler på någon centimeter. Detta kräver i sin tur att projektören har goda kunskaper inte bara om sina tekniklösningar utan också hur de påverkar övriga discipliner.

Genom kunskap och erfarenhet om JMs mål för slutprodukten har PE vunnit förtroende hos JM att delta som sakkunniga redan under programhandlingsskedet. Vi stöttar arkitekten för att tidigt fånga upp branschkrav och krav på arbetsmiljö och energiförbrukning. Dessa kravområden påverkar planlösningen. Samspelet mellan JM, arkitekt och oss tillgodoser kundvärde och genomförandefas.

De uppdrag PE utfört åt JM omfattar breda teknikområden. Projekten är både stora och komplexa. Projektet Sjöviksbacken omfattar 500 lägenheter, förskola och restauranger. Projektet Q1 var ett av de första för boendeformen ägarlägenhet, detta ställer särskilda krav på hur vi utformar VVS-anläggningen från förvaltningssynpunkt. Andra uppdrag vi arbetat med är projekten Dalénum (300 lägenheter) och Fredsborg som omfattar 150 småhus.

Ytterligare ett samarbetsområde är att bistå JMs teknik- och produktionsavdelning med värdefull information rörande produktionskalkyler knutna till olika systemlösningar. Det har gett oss möjligheten att redovisa kundnyttan av de programvaror vi dagligen använder oss av, som exempelvis CAD-applikationen MagiCAD.

Bild: Sjöviksbacken, JM