Genom en om- och tillbyggnad ska Mörby Centrum nu växa och bli Danderyds Centrum. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. En av utmaningarna i PEs uppdrag är att det befintliga köpcentrumet är öppet under hela projektet.

På uppdrag av Skandia Fastigheter tar PE fram lösningar för VVS, styr- och regler, energi, miljö, BREEAM, VA, rening dag- och spillvatten, el, tele, säkerhet, kraft, belysning samt transportsystem.

Det befintliga köpcentrumet Mörby Centrum är öppet med ordinarie öppettider under hela projektets gång och måste fungera samtidigt som installationsarbetena pågår. Det innebär en del utmaningar, inte minst vid projektering av VVS och el. Där har PE varit tvungna att hitta lösningar för att dra upp nya matningar medan de gamla fortfarande är i drift.  

Projektet ska uppfylla höga miljömål. PE gör simuleringar och kontroller för energi, inneklimat och dagsljus för att säkerställa att byggnaden klarar de tuffa BREEAM-kraven. Bland annat gör vi detaljerade analyser för att säkerställa en hög energiprestanda.

Mer läsning hittar du här: www.danderydsc.se.

Bild: Wester+Elsner