Domstolsverket rustar upp sina tingsrätter för att de ska fungera bättre med teknik för multimedia och bli en del i vårt digitala samhälle. PE bistår med resurser och vår mångåriga erfarenhet av att projektera om- och tillbyggnad av domstolsbyggnader.

PE var ett självklart alternativ för projektering av el-, tele- och säkerhetsinstallationer när Domstolsverket beslöt att bygga om och till sin anläggning i Alingsås. Domstolsbyggnaden, ursprungligen Kullings härads tingshus, är från 1899. Att arbeta i så gamla byggnader ställer särskilda krav på erfarenhet.

Våra experter har under många år arbetat med just dessa moment där säkerhetstänkande och tillgänglighet är viktiga parametrar. Vi har löpande kontakt med myndighetens personal och håller oss uppdaterade för att kunna möta de behov som finns i denna typ av byggnader.