På Projektengagemang lägger vi stor vikt vid att informationen till samtliga intressenter är korrekt, tydlig och kontinuerlig. Detta för att alla ska kunna följa och förstå verksamhetens utveckling.

Projektengagemang lämnar delårsrapporter fyra gånger per år. Vid dessa tillfällen publiceras rapporter både på engelska och svenska. Bolagets räkenskapsår löper från 1 januari till och med 31 december och årsredovisningen publiceras i april månad. Händelser utöver delårsrapporter som bedöms vara kurspåverkande gör Projektengagemang publika genom regulatoriska pressmeddelanden (börsmeddelanden).

Projektengagemang tillämpar en tyst period med början minst 30 dagar före publicering av helårs- respektive delårsrapporter. Under denna period avstår Projektengagemangs representanter från att svara på frågor eller kommentera den finansiella utvecklingen.

 

22 Augusti – Delårsrapport April – Juni 2017

8 November – Delårsrapport Juli – September

27 Februari – Delårsrapport Oktober - December

7 maj 2018 – Årsstämma