PE har hjälpt Akelius AB att kartlägga företagets energianvändning för att ta fram åtgärder som minskar både kostnader och koldioxidutsläpp.

Utmaningen i PEs uppdrag var att hitta Akelius betydande energianvändning för att kunna ta fram lönsamma och kostnadseffektiva åtgärder. Akelius har många bostadsfastigheter med olika karaktär och förutsättningar.

PEs certifierade energikartläggare upprättade ett Marimekkodiagram som tydliggjorde inom vilket område den betydande energianvändningen fanns. I nära dialog med beställaren valdes flera bostadsfastigheter ut och en djupanalys gjordes på dem. I uppdraget ingick också att rapportera resultatet till Energimyndigheten.

Lagen om energikartläggning för stora bolag trädde i kraft 2014 och innebär att alla företag med fler än 250 anställda måste anlita en certifierad energikartläggare för att rapportera in bolagets totala energiförbrukning och potentiella energibesparing till Energimyndigheten.

"Samarbetet har varit väldigt smidigt. PE lyckades leverera omfattande arbeten i god tid och slutföra energikartläggningen med ett mycket bra resultat. Jag hoppas verkligen på ett bra samarbete även i framtiden."
Khosro Safaei
Energy Manager, Akelius AB