Filmstaden Scandinavia, Solna

Filmstaden Scandinavia i köpcentrumet Mall of Scandinavia är SFs största biosatsning någonsin. Totalt 9 000 kvadratmeter rymmer 15 salonger och Sveriges första kommersiella IMAX-salong. PE har projekterat el- och teleinstallationer i det komplexa projektet.

Projekteringen av el- och teleinstallationer har utförts av PE i samarbete med SSr-Elkonsult. Projekteringen har bestått av att upprätta förfrågningsunderlag samt arbetshandlingar för delad entreprenad inom biografteknik. Den senaste tekniken inom LED-belysning har projekterats i samarbete med företaget Kreativ Teknik. Under byggtiden har vi även varit sakkunniga inom el- och teleinstallationer.

Projektet i korthet

Kund: SF Bio

Typ av uppdrag: Projektering av el- och teleinstallationer i biografstad

Projekt start: 2014

Projekt klart: 2015

Ökat värde: Spetskompetens inom el- och teleinstallationer för biografer

Stefan Günther
El- och teleteknik, Projektledning, Besiktning byggnader
+46 10-516 09 31