Finansiella mål

Projektengagemangs övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna och andra intressenter genom en lönsam och hållbar tillväxt. Genom att arbeta målmedvetet med genomförandet av en tydlig strategi samt med tydliga finansiella mål ska den övergripande målsättningen om lönsam hållbar tillväxt nås. De finansiella målen ses över årligen.

Koncernens finansiella mål:

  • 2017 skall Koncernen omsätta 1 miljard kronor på årsbasis efter genomförda förvärv.

  • Sträva efter att nå en rörelsemarginal för Koncernen på 10 procent per år (EBIT).
Peter Sandberg
Finanschef (CFO)
+46 10-516 03 67