Från idé till projekt

Framgångsrika projekt skapas i tidiga skeden.

Vi är det stöd ni behöver när ett projekt formas. Med erfarenhet, kompetens och metodik inom planering skapar vi de förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt projekt. Vi har den kunskap som krävs, från planprocesser och tekniska förstudier till kalkylering och projektplanering.

Vi erbjuder:

  • Planprocessen
  • Samrådshandlingar
  • Tekniska förstudier
  • Ekonomi
    • Kalkyl
    • Intäkter och marknad
  • Projektplanering
Patric Kjellin
Affärsområdeschef Projektledning & Management
+46 10-516 03 78
Peter Johansson
Affärsutveckling
+46 10-516 01 95
Ulrika Sarvik
Managementkonsult
+46 10-516 02 61