Gasfältet Abu Tubul, Oman

Oman Oil Company Exploration and Production, OOCEP, arbetar med att utveckla gasfältet Abu Tubul med tillhörande kondensatfält ungefär 100 kilometer väst om de befintliga fälten med naturgas-/kondensatproduktion i centrala Oman.

PE fick i uppdrag av Valdel LLC Oman att göra en tryck- och rörspänningsanalys i centralanläggningens anläggningstekniska korridor.

PEs expertis inom avancerade konstruktionsverktyg som Pipenet och Caesar hjälpte oss att hitta den optimala lösningen i både tryck- och rörspänningsanalysen, utan att vi behövde lägga till någon extra utrustning för övertrycksskydd och med färre förankringsstöd.

Vi lyckades väl med utmaningen att optimera förankringsblocken samt identifiera trycken i rörledningarna vid olika tänkbara scenarier. I det här uppdraget arbetade vi med tryck- och rörspänningsanalys för renat vatten, dricksvatten, avloppsvatten och brandsläckningsvatten.

Projektet i korthet

Kund: Valdel LLC Oman

Typ av uppdrag: Tryck- och rörspänningsanalys

Projekt start: 2015

Projekt klart: 2016

Ökat värde: Vår expertis inom avancerade konstruktionsverktyg som Pipenet och Caesar hjälpte oss att hitta den optimala lösningen i både tryck- och spänningsanalysen.

Hans Paulsson
Affärsområdeschef Industri och energi
+46 10-516 00 64