Henriksdals biogasuppgraderingsanläggning, Stockholm

Scandinavian Biogas har i samarbete med Stockholm Vatten genomfört en utbyggnad av en tredje linje vid Henriksdals biogasuppgraderingsanläggning. PEs uppdrag var att bistå projektledaren med arbetet under genomförandefasen. Projektet Stockholms framtida avloppsrening har i och med detta tagit ett viktigt steg framåt.

Scandinavian Biogas är en av Sveriges största producenter av biogas. Genom utbyggnaden vid Henriksdals gasbehandlingsanläggning dubbleras den årliga produktionskapaciteten från 7,5 till 15 miljoner normalkubikmeter uppgraderad biogas av fordonsbränslekvalitet, det vill säga biogas med en metanhalt omkring 97 procent. Huvudsakligen säljs biogasen som drivmedel till Stockholm Lokaltrafiks biogasbussar.

Som biträdande projektledare har vi bland annat stöttat i KMA-frågor och dokumentationshantering. Genom PEs breda spektrum av tjänster har samarbetet med Scandinavian Biogas fortsatt. Flexibilitet och pålitlighet har varit två viktiga faktorer i samarbetet vilket har bidragit till en lönsam lösning hos kunden. 

Projektmässigt resulterade insatsen i färdigställande av en av Nordeuropas största biogasuppgraderingsanläggningar, avseende produktionskapacitet. Långsiktigt innebär denna uppgradering ett viktigt steg framåt i SFA-projektet (Stockholms framtida avloppsrening), som säkerställer möjligheten att kunna tillvarata den ökade rågasproduktionen till följd av kommande nedläggning av Bromma avloppsreningsverk.  

Projektet i korthet

Kund: Scandinavian Biogas AB

Typ av uppdrag: Biträdande projektledare

Projekt start: 2014

Projekt klart: 2016

Ökat värde: Pålitliga leveranser och flexibilitet har bidragit till en smidig process och kontinuerligt fortskridande av projektet.

Daniel Svalefors
Projektingenjör
+46 10-516 02 19