Tillsammans med en expertgrupp har PE utvecklat ett koncept för hinderdetektering vid plankorsningar för ökad säkerhet. Lösningen finns idag på över 30 plankorsningar på Roslagsbanan och ett tiotal på Saltsjöbanan och Lidingöbanan.

Plankorsningar - där spårtrafik och vägtrafik möts i samma plan – är en olycksdrabbad del av järn- och spårvägen. Intersignal, som är en del av PE, fick i uppdrag av Trafikförvaltningen att tillsammans med en expertgrupp ta fram en lösning som förhindrar att tåg krockar med hindrande fordon vid en plankorsning. Flera förslag togs fram, analyserades och värderades. Därefter projekterade vi två pilotanläggningar med vald lösning på Roslagsbanan. Dessa föll väl ut och idag finns lösningen på över 30 plankorsningar på Roslagsbanan och ett tiotal på Saltsjöbanan och Lidingöbanan.

Lösningen innebär att induktiva slingor fräses ner i asfalten på området mellan spår och bommar. Dessutom läggs slingor i spår för att kunna detektera fordon även där. Om ett fordon befinner sig i närheten av dessa slingor så påverkas slingornas magnetfält och en frekvensändring registreras i en hinderdetektor som placeras i ett teknikutrymme nära plankorsningen. Detta leder till att ett relä ej drar, vilket gör att tåget får fortsatt rött sken i en signal och ej kan passera plankorsningen. Om tågföraren skulle missa det röda skenet i signalen så finns säkerhetssystemet ATC (Automatic Train Control) som bromsar tåget.

Vi har även tagit fram projekterings- och montageanvisningar för den framtagna lösningen. Dessa används som Trafikförvaltningens styrande dokument av de konsulter och entreprenörer som får i uppdrag att införa hinderdetektering.

Bild: Leif Spångberg