Projektengagemang är en konsultkoncern med verksamhet över hela Sverige. Vår ambition är att fortsätta expandera genom ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Vi sätter stor vikt vid att förse kapitalmarknaden, aktieägare och andra intressenter med relevant information så att alla ska kunna göra en rättvis bedömning och värdering av bolaget. Projektengagemang önskar en dialog med kapitalmarknaden och har en särskild funktion för investerarrelationer. Är det något du önskar eller saknar, vänligen kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kontakt Investor Relations:

Peter Edstrand
Marknadschef och förvärvsansvarig (CMO and Head of M&A)
+46 10-516 00 53

Pressmeddelanden

Publicerad: 2017 - jun - 09

Projektengagemang samlar samtliga bolag inom el- och teleteknik samt säkerhet

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang slår samman samtliga el- och teleteknikföretag inom koncernen. Det innebär att man tillsammans med företagets samlade kompetens inom brand, sprinkler och säkerhet bildar det nya bolaget PE El, Tele & Säkerhet AB. Syftet är att tydliggöra erbjudandet mot marknaden, stärka interna samarbeten och minska administrativa utgifter. Läs mer

Publicerad: 2017 - maj - 10

Stark inledning på 2017

Årets första kvartal uppvisade en stark tillväxt i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 56 procent och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 122 procent. Tillväxten i omsättning och rörelseresultat förklaras av de bolag som förvärvades 2016. I början av året har ett antal strategiskt viktiga uppdrag vunnits. Läs mer

Se alla pressmeddelanden

Senaste Förvärven

Publicerad: 2017 - jan - 17

Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB

Projektengagemang förvärvar ingenjörsföretaget Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB, ett teknikkonsultföretag inom konstruktion. Läs mer

Publicerad: 2016 - dec - 13

HJR Projekt-El

Projektengagemang förvärvar teknikkonsultföretaget HJR Projekt-El, en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. Läs mer

Se alla förvärv