Projektengagemang är en konsultkoncern med verksamhet över hela Sverige. Vår ambition är att fortsätta expandera genom ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Vi sätter stor vikt vid att förse kapitalmarknaden, aktieägare och andra intressenter med relevant information så att alla ska kunna göra en rättvis bedömning och värdering av bolaget. Projektengagemang önskar en dialog med kapitalmarknaden och har en särskild funktion för investerarrelationer. Är det något du önskar eller saknar, vänligen kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kontakt Investor Relations:

Per-Anders Nyman
IR-chef (IRO)

Pressmeddelanden

Publicerad: 2017 - sep - 12

Projektengagemang får uppdrag att utveckla Lidls nya butikskoncept

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang har av Lidl fått i uppdrag att verka som generalkonsult i framtagandet av deras nya butikskoncept. Lidl har idag cirka 170 butiker runt om i landet och målet är att nå 200 fram till 2020. Den nya satsningen har fokus på hållbarhet och miljö. Därför är målet att alla butiker miljöcertifieras. Läs mer

Publicerad: 2017 - aug - 22

Fortsatt stark inledning

Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från första kvartalet med en positiv utveckling i både omsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 44 procent och rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 37 procent. Läs mer

Se alla pressmeddelanden

Senaste Förvärven

Publicerad: 2017 - jan - 17

Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB

Projektengagemang förvärvar ingenjörsföretaget Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB, ett teknikkonsultföretag inom konstruktion. Läs mer

Publicerad: 2016 - dec - 13

HJR Projekt-El

Projektengagemang förvärvar teknikkonsultföretaget HJR Projekt-El, en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. Läs mer

Se alla förvärv