Börsmeddelande

Fortsatt omsättningstillväxt

Som en följd av de förvärv som gjordes under 2016 fortsatte trenden från årets första halvår med en stark tillväxt i nettoomsättning. Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 56 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppvisade en marginell nedgång.

TREDJE KVARTALET, 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 249 (160) mkr, en tillväxt motsvarande 56 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 (9) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 15 (9) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2 (3) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 9 (5) mkr
 • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i kvartalet till totalt 7 (2) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 0,03 (­0,37) kr
 • Under tredje kvartalet har Projektengagemang vunnit ett uppdrag att verka som generalkonsult i framtagandet av Lidls nya butikskoncept. Lidl har idag cirka 170 butiker runt om i landet och målet är att nå 200 butiker fram till 2020. Det nya butikskonceptet fokuserar på hållbarhet och miljö och målet att samtliga butiker miljöcertifieras

PERIODEN, 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 851 (562) mkr, en tillväxt motsvarande 51 procent. Tillväxten var i huvudsak hänförlig till förvärvade bolag
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 62 (53) mkr och justerat för jämförelsestörande poster till 82 (53) mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 43 (34) mkr och rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster till 63 (41) mkr
 • Jämförelsestörande poster avseende kostnader för integrationsarbete och börsförberedelser uppgick i perioden totalt till 20 (7) mkr och har belastat både EBITDA och EBIT
 • Periodens resultat uppgick till 26 (21) mkr
 • Resultat efter skatt per aktie motsvarade 4,41 (3,48) kr
 • Projektengagemangs styrelse har utsett Per Hedebäck till ny Vd och koncernchef. Per Hedebäck tillträdde den 1 oktober och efterträdde dåvarande Vd och koncernchef Per-Arne Gustavsson

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Projektengagemangs Vice vd och operativ chef Per Göransson lämnar sina uppdrag för att gå i pension i inledningen av 2018. Per Göransson kommer fortsatt att vara engagerad i Projektengagemang i rollen som styrelseledamot

Här finner du rapporten i sin helhet.

 

Ladda ned pressmeddelande
Arvid Linder
Press och PR-ansvarig
+46 70-779 58 98

Relaterat innehåll

VD och CFO om det tredje kvartalet

Nedan ser du filmen där vd och koncernchef Per Hedebäck och finansdirektör Peter Sandberg kommenterar det tredje kvartalet under 2017. Läs mer »

Gå till pressmeddelanden