Publicerad: 15 - mar - 2017
Projektengagemang storsatsar på järnväg

Regeringen har slagit fast att den svenska järnvägen ska rustas upp. Infrastrukturpropositionen för 2018-2029 innehåller satsningar på över 100 miljarder kronor och en betydande del är avsatta för järnvägen. För att möta det ökande behovet storsatsar nu teknik- och arkitektföretaget Projektengagemang med en ny organisation – enbart specialiserad på järnväg. Läs mer

Publicerad: 09 - mar - 2017
Teresia Nielsen ny marknadsansvarig på Projektengagemang

Teknik- och arkitektföretaget Projektengagemang förstärker nu sin marknadsavdelning med Teresia Nielsen i rollen som marknadsansvarig. Hon kommer senast från arkitektföretaget Tema som förvärvades av Projektengagemang hösten 2016. Läs mer

Publicerad: 08 - mar - 2017
Projektengagemang når ny milstolpe med tusen anställda

Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang grundades 2006 men är redan en av de främsta aktörerna inom samhällsbyggnad och industri i Sverige. Efter ett framgångsrikt år med drygt en miljard i omsättning har bolaget nu även anställt sin tusende medarbetare. Hon heter Filippa Persson och arbetar som miljö- och energikonsult på kontoret i Stockholm. Läs mer

Publicerad: 08 - mar - 2017
Projektengagemang rekryterar ny chef inom berg- och geoteknik

Konsultföretaget Projektengagemang fortsätter att växa och rekryterar nu Ante Viberg till rollen som chef för den nya avdelningen Geoteknik, Berg och Mark inom affärsområdet Infrastruktur. Ante Viberg har tidigare arbetat på företagen Maxam Nordic och Pöyry Sweden med frågor kring sprängteknik och bergförstärkning. Läs mer

Publicerad: 02 - mar - 2017
Projektengagemang tillsätter ny affärsområdeschef

Arkitekt- och teknikkonsultkoncernen Projektengagemang fortsätter att växa och nu tillträder Mathias Thorsson som chef för affärsområdet Byggnad. Tidigare har Mathias arbetat på Reinertsen där han hade rollen som regionchef för västra Sverige. Läs mer

Publicerad: 24 - feb - 2017
Fortsatt stark tillväxt

Bokslutskommuniké januari–december 2016. Inklusive fem strategiska förvärv som genomfördes under 2016 uppgick omsättningen proforma för verksamhetsåret 2016 till drygt 1,1 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt om 66 procent. Året har belastats med jämförelsestörande poster om totalt 48 MSEK i huvudsak relaterat till beslut att avveckla bolag utanför koncernens fokusområden samt förvärvs- och integrationskostnader. Läs mer

Publicerad: 13 - feb - 2017
Nytt generalkonsultuppdrag för Projektengagemang

Botkyrka kommun har tecknat ramavtal med teknikkonsultkoncernen Projektengagemang. Ordern innebär att Projektengagemang blir kommunens prioriterade partner vid byggprojektering, ett helhetsåtagande som avser all teknisk projektering för både om- och nybyggnation. Den totala byggvolymen för Botkyrka kommun bedöms uppgå till cirka en miljard kronor per år. Läs mer

Publicerad: 19 - jan - 2017
Projektengagemang är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Teknik- och arkitektkonsulten Projektengagemang har för andra året i rad listats som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Karriärföretagen har sedan 2002 utsett vilka företag som bedriver det bästa employer branding-arbetet i landet. Projektengagemang är ett av sex företag i sin kategori och den enda rikstäckande konsultkoncernen på listan. Läs mer

Publicerad: 16 - jan - 2017
Ett Konkret förvärv av Projektengagemang

Teknik- och arkitektkonsulten Projektengagemang förvärvar ingenjörsföretaget Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB. Bolaget är en av de marknadsledande aktörerna inom konstruktion, byggteknik och byggfysik vilket nu ytterligare breddar Projektengagemangs erbjudande. Läs mer

Publicerad: 12 - jan - 2017
Byggbranschen välkomnar Sveriges första IPMA-registrering

Teknik- och arkitektkonsulten Projektengagemang har utvecklat en utbildning för IPMA-certifiering som vänder sig till projektledare inom byggbranschen. Kursen finns tillgänglig via utbildningsföretaget EGA. Projektledarcertifiering innebär en kvalitetsstämpel av en projektledares kunskaper. Läs mer