Publicerad: 15 - aug - 2016
Projektengagemang gör sitt bästa kvartal någonsin

Projektengagemang Sweden AB (publ) delårsrapport januari–juni 2016. Det andra kvartalet för 2016 har enligt VD Per-Arne Gustavsson kännetecknats av stabil tillväxt, integrationsarbete och ett fortsatt arbete mot ett utvidgat helhetserbjudande för koncernens kunder. Läs mer

Publicerad: 06 - jul - 2016
Tre av fem svenskar vill ha mer inflytande i sin stad

Svenskarna vill ha mer att säga till om när det kommer till stadsutveckling och samhällsplanering där de bor. En ny undersökning från konsultkoncernen Projektengagemang visar nämligen att hela 59 procent vill ha mer inflytande än de har i dag. Dessutom anser nära hälften att de får för lite information om pågående utvecklingsprojekt i sin stad. Läs mer

Publicerad: 09 - jun - 2016
Projektengagemang samlar byggexpertis i nytt affärsområde

Vid sidan av affärsområdena Arkitektur, VVS samt El- & Teleteknik bildades vid årsskiftet affärsområdet PE Byggnad som samlar övrig expertis inom byggområdet och ger Projektengagemangs kunder ett bredare erbjudande. Läs mer

Publicerad: 01 - jun - 2016
Delårsrapport januari–mars 2016

Det första kvartalet för 2016 har enligt VD Per-Arne Gustavsson kännetecknats av organisationsförändringar, integrationsarbete och ett utvidgat helhetserbjudande för koncernens kunder. Läs mer

Publicerad: 18 - maj - 2016
En rapport om samhällsutveckling, miljö och inflytande

Det här är Samhällsbarometern 2016. En undersökning där drygt 2 500 svenskar fått dela med sig av sina tankar om samhällsutvecklingen inom fyra olika områden; Min stad, Transport, Miljö och Säkerhet samt Medborgarinflytande. Läs mer

Publicerad: 25 - apr - 2016
Tallolja får Projektengagemang att växa

Tallolja ingår som ingrediens i biodiesel, vars efterfrågan ökat kraftigt de senaste åren. En naturlig följd av detta är att efterfrågan på både tjänster och produktion av tallolja har växt. Projektengagemang kommer nu att anställa ytterligare ett fyrtiotal medarbetare för att stärka sitt totala erbjudande inom hela affärsområdet Industri & energi, där papper och massa ingår. Läs mer

Publicerad: 16 - mar - 2016
Projektengagemang samlar VVS-kompetens i nytt affärsområde

Konsultkoncernen Projektengagemang samlar nu all sin kompetens inom värme, ventilation, sanitet, kyla samt medicinska gaser i det nya affärsområdet VVS. Det innebär att Projektengagemang nu stärker sitt erbjudande inom VVS och samlar ett 90-tal konsulter. Läs mer

Publicerad: 03 - mar - 2016
VD Per-Arne Gustavsson summerar 2015

I detta filmklipp summerar VD Per-Arne Gustavsson 2015, ett år som innehållit en del nya förvärv, mycket integreringsarbete och ny ägandeform. Läs mer

Publicerad: 02 - mar - 2016
Projektengagemang skapar affärsområdet El- & Teleteknik

Samtliga bolag inom segmenten el- och teleteknik i konsultkoncernen Projektengagemang samlas nu under det nya affärsområdet El- & Teleteknik. Därmed förtydligar och stärker företaget sitt erbjudande på området och finns nu representerat på 15 orter över hela landet. Läs mer

Publicerad: 29 - feb - 2016
Projektengagemang bokslutskommuniké januari – december 2015

2015 kännetecknades enligt VD Per-Arne Gustavsson av förvärv, integrering av de nya bolagens verksamheter samt en konvertering av ägande från respektive dotterbolag till ägande i moderbolaget. Läs mer