PE levererar spetskompetens till Paroc för att löpande utföra optimering av maskiner och styrutrustning. Vi ansvarar även för delar av elprojektering och programmering av nya maskiner.

PE har levererat tjänster till Paroc AB löpande sedan 2008. Våra resurser utför delar av kundens arbete med löpande optimering av maskiner och styrutrustning. Ett tiotal maskiner bearbetas ständigt för att optimera cykeltiderna och på så sätt öka produktiviteten. Arbetet sker på kundens driftställen i Skövde, Hässleholm och Hällekis.

Vi har bidrar också vid nybyggnation av fem maskiner. Samarbetet är strukturerat med en uppdelning där vi ansvarar för elprojektering och programmering av maskinerna och kundens egna mekaniska avdelning ansvarar för tillverkningen.

Programmeringen sker i system från olika leverantörer som Siemens, Mitsubishi och Beckhoff. Elkonstruktionen utförs i CadettELSA.