Arkitektur

Projektengagemang bidrar till ett hållbart samhälle genom att skapa funktionella och estetiska miljöer för människor att vistas i. Vi är specialiserade inom arkitektur och samhällsplanering.

Våra referenser omfattar till stor del ny- och ombyggnadsprojekt inom vård, utbildning, bostäder och infrastruktur.

Vi har hög kompetens och bred erfarenhet inom:

  • Husarkitektur
  • Inredningsarkitektur
  • Landskapsarkitektur
  • Storkök
  • Stadsplanering
  • Visualisering
  • Ljusdesign
  • Besiktning
Lotta Werner Flyborg
Affärsområdeschef Arkitektur
+46 10-516 03 10
Mats Andersson
Kontaktperson Arkitektur Syd (Malmö)
+46 10-516 08 71
Hans-Olof Carlson
Kontaktperson Arkitektur Mitt (Skaraborg)
+46 10-516 03 48
Staffan Ädelqvist
Kontaktperson Arkitektur Öst (Stockholm)
+46 10-516 01 11
Sofia Wollmann
Kontaktperson Arkitektur Norr (Visby, Åre/Östersund)
+46 10-516 01 27
Jonas Söderström
Kontaktperson Arkitektur Väst (Göteborg)
+46 10-516 02 75
Christina Forsman
Kontaktperson Storkök (Sverige)
+46 10-516 05 52