PE har bred kompetens inom landskapsarkitektur och projektering av väg, vatten och avloppsanläggningar vilket gör att vi kan erbjuda helhetslösningar inom all mark- och landskapsplanering.

Vår målsättning är att förena hög teknisk kompetens med funktionalitet, kreativitet och estetik. Våra uppdrag omfattar integrerade lösningar inom allt från utformning av bostadsgårdar, parklekar och utemiljöer kring skolor och förskolor samt kontor, handelsplatser, gator, torg och parker. Vi erbjuder även tjänster inom dagvattenutredningar, detaljplaneunderlag, landskapsanalyser, gestaltning, projektering och kostnadsbedömningar..

Vi har även lång erfarenhet av dokumentation och upprustning av kulturhistoriska miljöer.

Referenser inom Mark-, VA- och vägprojektering
Gestaltning av exklusiva villor | Särö ekpark, Göteborg
Omfattande utbyggnad | Danderyds Centrum, Stockholm
Sveriges vänligaste väg | E20 Götene-Mariestad
Visa fler referensprojekt