Verksamhetsutveckling handlar om att bli bättre på det man gör.

Som externa konsulter bidrar vi med nya perspektiv, ser utvecklingsmöjligheter och tar fram nya lösningar för att möta dagens och morgondagens utmaningar.  Med bred kompetens från olika branscher utvecklar vi strukturer, arbetssätt och stöder er organisation i förändringsarbetet.       

Vi erbjuder:

  • Organisationsutveckling
  • Projektkontoret
    • Projektmodeller 
    • Rutiner och stödprocesser
  • Strategisk BIM / BLM
  • Project Audit / Stresstester
Referenser inom Verksamhetsutveckling
Projektmodell för ökad volym | Armada Fastighets AB
Effektivare arbetsprocess | Förnyad struktur, OX2 Vind AB
Statusbesiktning ur ett ägarperspektiv | Verksamhetsutveckling, Uppsala Skolfastigheter
Visa fler referensprojekt