Området som ligger direkt utanför Österport i Visby har utvecklats i olika etapper. Nu finns en önskan om förändring och PE har tagit fram en skiss på 54 lägenheter som kan bli en katalysator till förnyelse för hela Östercentrum.

Som ett första steg i en större förnyelse av en äldre centrumbebyggelse kan en påbyggnad med lägenheter på befintlig en handelsfastighet bli katalysatorn till en förnyelse av hela Östercentrum i Visby.

Visby utanför murarna visar en tämligen homogen byggnadsstil. Området direkt utanför Österport, Östercentrum kvarteret Dovhjorten 6, har utvecklats i olika etapper sedan den första planen på 1920-talet till den senaste planen 2011. I och med det nyligen antagna planprogrammet finns en önskan om förändring.

Genom designdialog och multikriterieanalyser med ett multidiciplinärt team från PE och andra aktörer, har vi tagit fram en skiss på 54 lägenheter som kommer att byggas på en befintlig handelsfastighet och främst vända sig mot ensamhushåll.