Kv Monoliten, Telefonplan

PE har gestaltat och projekterat bostadsgården för kvarteret Monoliten - ett formstarkt bostadshus i svart tegel med en generös portik.

I portiken möts man av en väl tilltagen trätrappa som leder upp till den gröna gården, trappan fungerar även som en mötesplats för de boende. Bostäderna i anslutning till gården har en egna uteplatser.

Trappan i portiken ligger i ett soligt och södervänt läge och bjuder på utblickar mot ett allmänt parkstråk. Gården är indelad i tre zoner; en för samvaro, en för lek samt en del med växter. Samvarodelen består av möbelgrupper placerade under körsbärsträden, här kan man mötas för fika och samtal. I lekdelen finns en sandlåda och lekskulpturer. I den gröna delen kan de boende slå sig ner och blicka ut över frodiga växter. Gården är som ett gemensamt vardagsrum för de boende.

Anläggningen har också ett fokus på ljusgestaltning med infälld belysning i trappor och bänkar som ramar in uteplatserna. Kvällstid sprids en fin stämning på gården med hjälp av lekskulpturerna som lyser i en varmröd kulör. Gården är placerad på ett bjälklag med underliggande garage.

Projektet i korthet

Kund: JM

Typ av uppdrag: Landskapsarkitektur, Ljusdesign, VA och gata

Projekt start: 2012

Projekt klart: 2015

Ökat värde: PE har skapat ett mervärde för kunden genom att flera kompetenser arbetat tillsammans för att skapa en optimal helhetslösning.

Clotte Frank Sjöblom
Senior kontaktperson
+46 10-516 03 11