Kvarteret Häftklammern, Vällingby

Andersson Company gav PE förtroendet att utföra kompletta tjänster inom omgivningspåverkan för nybyggnation av flerbostadshus samt gatu- och ledningsstråk i Vällingby Parkstad.

Det byggs för fullt i Vällingby Parkstad, intill Vattenfalls gamla kontor och Andersson Company står för byggnationen av etapp fyra och fem i kvarteret Häftklammern. Mellan de nybyggda radhusen och Bergslagsvägen tar de nya flerbostadshusen plats tillsammans med en ny gångväg och i samband med det anläggs ett ledningsstråk.

PE utförde riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning, då bland annat en stor VA-tunnel finns belägen under arbetsplatsen.

Projektet i korthet

Kund: Andersson Company Byggnads AB

Typ av uppdrag: Riskanalys, syneförrättning och vibrationsmätning

Projekt start: 2016

Projekt klart: 2016

Ökat värde: Kontroll av att närliggande fastigheter inte påverkas av sprängningsarbeten, vilket minskar risken för arbetsstopp och ger ett effektivare arbetsförlopp.

Robin Olsson
Riskanalys, Syneförrättning, Vibrationsmätning
+46 10-516 04 32