När Volvo bygger en helt ny motorfabrik i Zhangjiakou, Kina, och bygger om i den befintliga fabriken i Skövde bistår PE med kompetens och hjälper Volvo med sina maskininköp. Vi bistår de olika projektorganisationerna genom att ta teknikerrollen för el och mekanik för kundens underhållsavdelnings räkning.

När Volvo införskaffar nya maskiner är processen mycket uppstyrd. PE hjälper kunden med funktionskravbesiktning och upprättande av andra styrdokument för tillförlitlighet, funktion och krav på underhållsmässighet. Vi bistår i efterarbetet och bevakar driftsäkerheten. Vi ansvarar också för delar av överensstämmelse mot övrig teknisk specifikation mot leverantören.

Projektorganisationen för maskininköp på Volvo är indelat per delfabrik på respektive produktionsort (Skövde/Zhangjiakou). Inom varje organisation finns ett antal team som alla består av fem roller. PE bemannar/hjälper Volvo genom att vi tar på oss teknikerrollen för el och mekanik för underhållsavdelningens räkning i projekten. Våra medarbetare är med och skapar beställningsunderlag, utvärderar offerter, deltar i konstruktionsgenomgång av vald leverantör för att sedan ta aktiv del i förbesiktning (FAT) och efterbesiktning (SAT) av maskinerna. Slutligen är vi delansvariga vid dokumentationsgenomgång med ett godkännande av leveransen som slutmålet.