Nya Karolinska Solna, Stockholm

För att minska infektionsrisken krävs extremt ren luft i operationssalar.Vid uppförandet av Nya Karolinska i Solna vände sig Skanska till Projektengagemang i ett tidigt skede med uppdraget att utveckla rätt lösningar för ventliationen.

Projektengagemang har lång erfarenhet av sjukhusprojekteringar och hygienisk design. Vi har djup kunskap om hur man håller antalet bakteriebärande partiklar i luften på en låg nivå i operationssalar. En låg nivå ger få infektioner hos patienterna vilket sparar lidande och resurser. I fallet NKS var kraven i paritet med vad som gäller för aseptisk tillverkning av sterila läkemedel. Påverkansfaktorerna luftföring, luftrening, klädval, layout och logistik måste samverka för att man ska nå en riktigt ren miljö. Därför krävdes ett nära samarbete med verksamheten, arkitekterna, byggaren och leverantörerna av teknisk utrustning. Virtuella modeller av luftrörelserna i operationsrummen (CFD-beräkningar) och utveckling av nya luftdon och luftaggregat var nödvändiga steg för att nå utrymmesoptimerade, flexibla och renhetsklassade rum. Vi medverkade i klädvalet för personalen och materialvalet i operationsrummen. Vi bevakade logistikfrågor för transporter på avdelningen och till operationsrummen. Dessa val tillsammans med ventilationssystemet avgör nivån på renheten.

Project summery

Customer: Skanska och Sweco/ÅF

Type of mission: Program för att minimera infektionsrisken vid operation, projektering av system- och bygghandlingar för ventilation

Project start: 2010

Project end: 2016

Increased value: Minimerad infektionsrisk vid operationer

Linda Lönneberg
Affärsområdeschef VVS
+46 10-516 03 97
Anders Wängberg
VVS
+46 10-516 03 94