Upptäckten – Rinmansparken, Eskilstuna

Projektet är en av de permanenta installationerna som kommunen installerade för ljusfestivalen Nattljus som arrangerades i samband med ljuskonferensen Light in the City, 2014. Konferensen handlar om hur man med ljus kan bidra till stadens hållbara urbana, sociala och ekonomiska utveckling.

Projektengagemang har gjort ljusdesignen till lekparken Upptäckten i Rinmansparken. Det är en dynamisk ljussättning som drar uppmärksamheten till den platsspecifika lekutrustningen och lyfter fram lekparkens storlek och karaktär. Den låter besökarna utforska ljud, vatten och balans. 

Utvalda trädkronor är ljussatta för att skapa en rymd och rumslighet i lekparken. Entréerna är markerade med ljussättning av valsarna som står innanför båda entréerna.

I uppdraget har vi tagit fram tre stycken specialgjorda gobos till tre projektorer. Med mönsterpassning bildar de tre gobosarna en fiktiv å som rinner under en liten bro i parkens mittpunkt. Armaturen styrs med DMX via en CueServer som skiftar färgfilter mellan åtta blå nyanser och ändrar fokus för att skapa illusionen av vågrörelser i ån.

Project summery

Customer: Eskilstuna Kommun

Type of mission: Ljusdesign

Project start: 2014

Project end: 2014

Increased value: Tillsammans med kommunen har vi skapat en miljöskapande, platsspecifik och hållbar ljusdesign som ger lekparken ett ökat värde under dygnets mörka timmar.

Johan C Eriksson
El- och teleteknik
+46 10-516 05 42