Nordic Built Challenge

En kostnadseffektiv påbyggnad i samband med renovering gör utvecklingen av fastighetsbeståndet till en tillgång för både fastighetsägare och hyresgäster. PE blev med bidraget OVERALL en av finalisterna i den nordiska tävlingen Nordic Built Challenge.

Problemen med miljonprogramsområdena är välkända. Ett dilemma är att det är svårt för fastighetsägarna att renovera byggnadsbeståndet utan att det blir för dyrt för hyresgästerna att bo kvar. I ett tävlingsförslag har PE tagit fram ett koncept för hur vi kan renovera och förnya miljonprogramsområden på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Grundtanken är en kostnadseffektiv påbyggnad i tre plan i samband med att fastigheten resurseffektiviseras. Påbyggnaden genomförs med självbärande betongelement. Arkitekturen vitaliseras med färger och kontraster som förstärker och moderniserar husen. Via odlingsbalkonger på varje plan och odlingsmöjligheter på de gemensamma gårdarna skapas möjligheter till nya sociala nätverk.

Tävlingen Nordic Built Challenge är initierad av Nordic Built och syftar till att utveckla hållbara koncept för framtiden.

Projektet i korthet

Kund: Nordiska Ministerrådet/Nordic Built

Typ av uppdrag: Arkitektur, idétävling

Projekt start: 2013

Projekt klart: 2013

Ökat värde: Hållbar förnyelse av miljonprogram