Nya Glänningeskolan, Laholm

Nya Glänningeskolan är kommunens första offentliga byggnad som byggs som ett passivhus. PE är ansvarig arkitekt och vår gestaltning har präglats av ett starkt energitänk, där en funktionell, flexibel och spännande planlösning för verksamheten är slutmålet.

PEs uppdrag inleddes med att ta fram en förslagshandling till den nya skolan, som är belägen på en naturskön plats med möjlighet till spännande lösningar för skolgården.

Nya Glänningeskolan, med plats för 475 elever, är uppdelad på två plan och utförs i passivhusstandard; energitänk har löpt som en röd tråd genom hela projektet. Skolbyggnaden utgörs av två ytekonomiska, enkla huskroppar som samlar sig kring en gemensam entréhall med huvudtrappa. Ett generöst överljus sprider sig från byggnadens mitt ut till de rum som inte har direkt fasadkontakt. Byggnadens hjärta är entréhallen och härifrån utgår alla rörelseflöden i både plan ett och två, vilka förbinds med en huvudtrappa.

De enkla grundformerna förklaras med en önskan om att skapa en energieffektiv byggnad där antalet ytterhörn och fasadyta i förhållande till golvyta är viktiga parametrar. Formen ska samtidigt gå hand i hand med funktionell, flexibel och spännande planlösning för verksamheten och utmaningen har varit att likvärdigt tillgodose brukarnas visioner, beställarnas önskemål och de tekniska kraven för passivhus.

Glänningeskolan som är det största byggprojektet i Laholm på många år beräknas färdigställas under 2019.

Projektet i korthet

Kund: Laholmshem

Typ av uppdrag: Arkitektur

Projekt start: 2016

Projekt klart: Pågående

Ökat värde: Passivhustekniken ger besparingar i driftskostnad på nära en halv miljon kronor per år och därmed även kraftigt reducerad klimatpåverkan.

Viktoria Ljungberg
+46 10-516 08 64
Thomas Malmqvist
+46 10-516 08 67