Nya Karolinska Solna-projektets operationssalar

2010 fick PE i uppdrag att ta fram ventilationslösningar med extrema krav på luftrenhet för Nya Karolinska Solna-projektets operationsrum. Innan samtliga renrum nu tas i drift av verksamheten valideras de för att se så att luftrenheten motsvarar kraven.

PEs uppdrag för Skanska Healthcare är att validera luftrenheten i 29 renrum: operationssalar, uppdukningsrum, angiosalar, manöverrum och korridorer, samtliga förlagda i fas 4 inom NKS-projektet. Det som mäts är luftrörelser, uppreningstid, partikelnivå samt mängden CFU. Samtliga tester utförs med renrummen i vila, förutom mikrobiologisk luftrenhet som även testades under förhållanden motsvarande en operation.

I ett tidigt skede av uppdraget togs en kontrollplan fram för hur valideringen ska gå till. Snabba avstämningar och bra kommunikation gjorde sedan att arbetet med validering på ett smidigt sätt kunde vävas in i byggnationen och minimalt påverka tidplanen för överlämning av renrummen till verksamheten.

Resultatet från valideringstesterna dokumenterades i GMP-standard och kan ses som ett kvitto på att rummen håller den höga standard de ska klara.

Projektet i korthet

Kund: Skanska Healthcare AB

Typ av uppdrag: Renrumsvalidering

Projekt start: 2016

Projekt klart: 2016

Ökat värde: Ett bevis på att beställaren får vad de beställt – operationssalar med extremt ren luft.

Giorgos Pelekas
Innemiljö, Hygienisk design, Energi- och driftuppföljning
+46 10-516 01 31