Publicerad: 26 - sep - 2016
Så många svenskar är missnöjda med stadstrafiken – enligt Sifo-undersökning

När svenskarna får sätta betyg på hur trafiksituationen ser ut i deras städer målas en dyster bild upp. I alla fall för de som gillar motordrivna fordon. Varken bil eller kollektivtrafik anses nämligen vara de enklaste sätten att ta sig runt på. Istället tycker svenskarna att det är bäst att promenera eller cykla för att ta sig runt. Det visar konsultkoncernen Projektengagemangs undersökning Samhällsbarometern. Läs mer

Publicerad: 15 - sep - 2016
Nytt klassifikationssystem för bygg- och förvaltningssektorn

Den svenska bygg- och förvaltningssektorn är i stort behov av ett nytt klassifikationssystem. Det nuvarande, BSAB 96, är väl anpassat för tekniska beskrivningar enligt AMA. Det uppfyller dock inte behoven i tidiga skeden, och inte heller i förvaltning av byggnader och anläggningar. Projektengagemang är djupt involverat i det nya systemet CoClass, som för närvarande är ute på remiss och kommer att lanseras av Svensk Byggtjänst under hösten. Läs mer

Publicerad: 01 - sep - 2016
Här är Sveriges vackraste städer – enligt ny Sifo-undersökning

Sommaren är en perfekt tid för att utforska nya platser runt om i Sverige och från Kiruna i norr till Ystad i söder ryms många pittoreska städer och vackra byggnader. Men vilka ställen är egentligen mest värda ett besök? Enligt svenskarna är Visbys ringmur den vackraste byggnaden. Men tillfrågas svenskarna istället om hur nöjda de är med sina egna städer så visar det sig att hallänningar är mest belåtna före stockholmare och örebroare. Det visar rapporten Samhällsbarometern 2016 framtagen av konsultkoncernen Projektengagemang. Läs mer

Publicerad: 29 - aug - 2016
Mentorskap – erfarenhetsåterföring på riktigt!

Söder om Stockholm projekt- och projekteringsleder Projektengagemang nyproduktion av en gymnastikhall. Projektet drivs av Angelica Buszman, en ung konsult på Projektengagemang, tillsammans med hennes seniora kollega David Sjöström. Tillsammans jobbar de i ett koncept baserat på mentorskap där Angelica driver och styr arbetet, medan David tagit på sig en mer stöttande roll. Läs mer

Publicerad: 17 - aug - 2016
VD och CFO ger sina ord på PE:s bästa kvartal någonsin

Det andra kvartalet för 2016 har enligt VD Per-Arne Gustavsson kännetecknats av stabil tillväxt, integrationsarbete och ett fortsatt arbete mot ett utvidgat helhetserbjudande för koncernens kunder. Filmerna ser du här. Läs mer

Publicerad: 08 - jul - 2016
Projektengagemang tecknar ramavtal med Danderyds kommun

Projektengagemang har 2016-05-02 tecknat ett ramavtal med Danderyds kommun avseende avfall- och miljökonsulteri. Ramavtalet löper initialt över två år med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Läs mer

Publicerad: 06 - jul - 2016
Tre av fem svenskar vill ha mer inflytande i sin stad

Svenskarna vill ha mer att säga till om när det kommer till stadsutveckling och samhällsplanering där de bor. En ny undersökning från konsultkoncernen Projektengagemang visar nämligen att hela 59 procent vill ha mer inflytande än de har i dag. Dessutom anser nära hälften att de får för lite information om pågående utvecklingsprojekt i sin stad. Läs mer

Publicerad: 28 - jun - 2016
PE i Almedalen – en dag i samhällsbyggandets tecken

Almedalsveckan 2016 närmar sig och PE kommer att vara på plats. Den 6 juli kommer vi att hålla en rad seminarier som handlar om bredd, öppenhet och viljan till ny- och omprövning av hur vi arbetar inom samhällsbyggnadssektorn. Läs mer

Publicerad: 09 - jun - 2016
Projektengagemang samlar byggexpertis i nytt affärsområde

Vid sidan av affärsområdena Arkitektur, VVS samt El- & Teleteknik bildades vid årsskiftet affärsområdet PE Byggnad som samlar övrig expertis inom byggområdet och ger Projektengagemangs kunder ett bredare erbjudande. Läs mer

Publicerad: 07 - jun - 2016
VD Per-Arne Gustavsson om kvartal 1 2016

Organisationsförändringar, integrationsarbete och ett utvidgat helhetserbjudande kännetecknar Projektengagemangs första kvartal 2016. Här berättar VD Per-Arne Gustavsson och CFO Peter Sandberg mer. Läs mer