Nytt parkeringshus för Löfbergs Fastigheter

Intill centralstationen och ett kommande resecentrum i Karlstad uppförs ett spektakulärt parkeringshus med flexibla lösningar för framtiden och en fasad som vi kallar för ”dragonskin”. PE är ansvarig för gestaltning, projektledning och projektering.

Då Löfbergs Fastigheter flyttade ut delar av sin verksamhet från centrala Karlstad frigjordes mark för ett väl behövligt parkeringshus om sex våningar. Platsen för det planerade parkeringshuset angränsar till den pågående kaffeverksamheten och man har i projektet varit tvungen att ta stor hänsyn till befintlig gasolpåfyllning och inkommande spår som används för leveranser av råkaffe. Detta har varit en utmaning både brandtekniskt, trafikmässigt, konstruktionsmässigt och arkitektoniskt.

Ett viktigt mål har varit att, trots begränsningar i form av brandskyddande väggar, skapa ett fasaduttryck som lyfter fram parkeringshusets öppenhet och kontakt med staden. Den tredimensionella ytan uttrycker rörelse, skyddar mot vind och ventilerar ut avgaser – arbetsnamnet är ”dragonskin”.

PE är ansvariga för projektledning, arkitektur, installationssamordning, konstruktion/beräkning, VVS, el och belysning samt trafik. Våra lösningar är flexibla på flera sätt. Parkeringsdäckens konstruktion och utformning skapar möjlighet till alternativa användningsområden för byggnaden i framtiden.

Konstruktionen bygger på en lösning med prefab-stomme i betong och är dimensionerad så att möjlighet att bygga ytterligare en taktäckt våning finns. Delar av taket kan användas som exempelvis grönyta, medan resten av taket fortfarande är tillgängligt för bilar och bilparkering.

Underlaget som tagits fram har mottagit positiv respons från kommunen och bygglovet har vunnit laga kraft.

Projektet i korthet

Kund: Löfbergs Fastigheter AB

Typ av uppdrag: Arkitektur, projektledning, installationssamordning, konstruktion, VVS, el, belysning, trafik

Projekt start: 2016

Projekt klart: Pågående

Ökat värde: Flertalet kompetenser från PE ger en effektiv process.

Lotta Werner Flyborg
Affärsområdeschef Arkitektur
+46 10-516 03 10