Nyhetsbrev


15-05-11 - #5, Stärkt erbjudande i Göteborgsregionen genom förvärv av Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB
Projektengagemang har förvärvat Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB. För den växande konsultkoncernen innebär det ytterligare ett steg framåt i Göteborgsregionen och en förstärkning av erbjudandet inom arkitektur.

15-04-09 - #4, Experter inom installationsteknik utreder för nytt ögonsjukhus
Tack vare gedigen kunskap inom vårdmiljöer har Projektengagemang fått förtroendet att upprätta byggnadsprogram för all VVS till S:t Eriks nya ögonsjukhus Eye Center of Excellence som kommer att byggas i Hagastaden i Stockholm.

15-03-03 - #3, Agera VVS-Design byter namn efter ett år i Projektengagemang
Ett år har gått sedan Agera VVS-Design tog steget in i Projektengagemang. Vi pratas vid med företagets vd Mattias Larsson om hur livet som koncerndotter är, om att man nu byter namn till Projektengagemang Agera VVS-Design AB och om framtiden.

15-02-03 - #2, Förvärv av KNSS-Gruppen ger starkare erbjudande i Mälardalsregionen och Bergslagen
Konsultkoncernen Projektengagemang växer vidare, nu genom förvärv av KNSS-gruppen AB. För Projektengagemang innebär affären ett starkare erbjudande, inte minst inom konstruktion och brandutredningar samt geografisk närvaro i Köping och Västerås.

15-01-23 - #1, 75 års erfarenhet i ny kostym – K-Konsult Elmiljö byter namn till Projektengagemang Elmiljö
Sedan 2011 har K-Konsult Elmiljö varit en del av konsultkoncernen Projektengagemang. Nu är det dags att synliggöra det även utåt. Den 26 januari byter vi därför namn till Projektengagemang Elmiljö.

14-12-16 - #13, God jul önskar vi på Projektengagemang!
Projektengagemang delar Hand in Hands vision att entreprenörskap utvecklar människor och ger dem och deras familjer bättre förutsättningar. Vi har sedan flera år valt att stödja Hand in Hands arbete i Indien och gör så även denna jul.

14-12-12 - #12, Konstgräs – till glädje för många!
Projektengagemang har i uppdrag att leverera sju konstgräsplaner i Stockholm, detta genom ett helhetsåtagande. Hittills är sex stycken klara. Inom ramarna för budget klarar Projektengagemangs lösning både bredd- och elitfotboll, på Zinkensdamms IP även elitseriebandy.

14-11-06 - #11, Arbete med AMA vidareutvecklar branschen
Den snabba tekniska utvecklingen gör det nödvändigt att uppdatera AMA var tredje år. Arbetet med att ta fram AMA och RA EL 15 utförs nu av en grupp utredare med bred förankring i branschen och ska vara klart vid årsskiftet 2015-2016. Projektengagemang är kapitelutredare för belysning, elvärme och kablar.

14-10-17 - #10, Belysning med historiska värden
Projektengagemang har tagit fram ljusdesign till Faktoribron för Eskilstuna kommun, en plats med historiska värden som är väl bevarad. Ljussättningen invigs under Eskilstuna kommuns ljusfestival Nattljus som pågår under elva dagar med start 23 oktober.

14-09-30 - #9, Vi förnyar branschen! Verksamhetsberättelse för 2013
Med gedigen kunskap inom samhällsbyggnad och industri erbjuder vi integrerade lösningar för att optimera värdet för våra kunder. Detta via våra affärsområden byggnader, industri, infrastruktur och projektledning.

14-08-20 - #8, Projektengagemang fortsätter sin satsning inom infrastruktur – förvärvar Novamark AB
Som ett led i Projektengagemangs satsning för att möta framtidens utmaningar inom infrastruktur förvärvas nu Novamark AB.

14-06-11 - #7, Projektengagemang erbjuder brandbesiktning samt tjänster inom hissar och rulltrappor
Lennart Henrysson ska bygga upp verksamhet inom hissar och rulltrappor. Sten Larsson är certifierad brandbesiktningsingenjör på K-Konsult Elmiljö.

14-05-12 - #6, Energiuppföljning – för ett hållbart Sverige
Regeringen håller på att ta fram en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050 och en viktig del är minskad energianvändning. Projektengagemang är aktiva i flera utvecklings- och forskningsprojekt inom området som är finansierade av Energimyndigheten eller av branschen.

14-04-16 - #5, Förnyad pendeltågsdepå förbättrar för Stockholms pendlare – vi projektleder
Att Stockholms pendeltågstrafik utvidgats till att gå till Uppsala medför fler fordon och ett större verkstadsbehov. Projektengagemang är projektledare, projekteringsledare och miljösamordnare i tre projekt som förbättrar och utökar kapaciteten för Södertäljes pendeltågsdepå.

14-03-26 - #4, Etablering i Göteborg genom förvärv av Agera VVS-Design
Teknikkonsultkoncernen Projektengagemang växer vidare och tar nu första steget mot etablering i Göteborg genom förvärv av Agera VVS-Design.

14-03-20 - #3, Snabb tillväxt i Värmland
På ett halvår har Projektengagemangs Karlstadkontor gått från noll till tjugo medarbetare, med hög beläggning. Inom tre år räknar man med att vara femtio. Verksamheten som tidigare tillhörde ett av Projektengagemangs befintliga dotterbolag har nu bildat ett eget bolag i den växande koncernen – Projektengagemang Process & Mekanik.

14-02-25 - #2, Vi utbildar morgondagens ingenjörer
Projektengagemang är engagerade i utbildning på ett flertal högskolor och fortbildningsföretag i Sverige, både som lärare och i ledningsgrupper. Drivkrafter är kompetensförsörjning, förnyelse och vidareutveckling av de branscher vi verkar inom.

14-01-22 - #1, Ljussättning skapar gemytlig atmosfär i patienthotell
Ljussättning är ett effektivt sätt att påverka karaktären på en miljö. Projektengagemang har projekterat belysning, el och tele i det nya patienthotellet på Södersjukhuset.

13-12-13 - #14, God Jul från oss på Projektengagemang!
I år har vi valt att stödja Hand in Hand med vår julgåva. Hand in Hand är en organisation som skapar jobb bland de fattigaste genom att utbilda kvinnor, så att de kan starta egna företag och därmed arbeta sig ur fattigdom av egen kraft. Läs mer om Hand in Hands arbete på: www.handinhand.nu.

13-11-28 - #13, Nya material och metoder i renovering av Gamla Årstabron
Sedan 2007 har Projektengagemang medverkat i renoveringen av Gamla Årstabron, som utförts med full trafikering av bron. Projektengagemangs medarbetare har arbetat med uppdraget från start till mål, och tagit fram flera nya metoder och material.

13-11-15 - #12, Projektengagemang förvärvar Mätforum
Projektengagemang förvärvar Mätforum som är en totalleverantör av mätinstrument och utbildningar inom mätteknik.

13-10-15 - #11, Koncept för att förnya miljonprogramsområden
De fastigheter som byggdes i miljonprogrammet mellan 1965 och 1975 för att lösa den akuta bostadsbrist som då rådde är idag nedslitna. I ett tävlingsförslag har Projektengagemang tagit fram ett koncept för hur vi kan renovera och förnya urbana områden på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

13-09-18 - #10, Ny vd fortsätter utveckla K-Konsult Elmiljö
Michael Gustafsson tar över som vd på dotterbolaget K-Konsult Elmiljö. Fokus för Michael kommer att ligga på vidareutveckling av företaget i linje med Projektengagemangs vision – vi förnyar vår bransch.

13-09-09 - #9, Satsning i Västra Götaland genom förvärv av
CH arkitekter

CH arkitekter har en ledande position i Skövde med omnejd. Företaget är nu genom ett förvärv en del i den växande konsultkoncernen Projektengagemang.

13-08-28 - #8, Miljoner år gammalt framtidsmaterial
Ramses den stores favoritmaterial sten är fortfarande populärt. I samtida arkitektur kan vi se hur fasader, mark- och golvbeläggningar uppförs i natursten.

13-06-27 - #7, Glad sommar önskar vi på Projektengagemang!
Projektengagemang stödjer organisationen Hand in Hand. Intentionen är att bidra till något som vi tror på; tillväxt, förnyelse och samverkan.

13-05-28 - #6, Nyförvärvat företag fokuserar på utformning av storkök
Projektengagemang har förvärvat KöksArkitekterna i Bromma AB. Det innebär att planering av storkök och projektering av storköksmiljöer blir en del av den växande konsultkoncernens samlade erbjudande.

13-05-20 - #5, BSAB för BIM: grunden för kommande standarder
BIM används allt oftare i byggprojekt, ändå saknas idag en nationell standard och metodik.

13-04-18 - #4, Förstärkt elnät i Sverige
För att öka överföringskapaciteten av el till södra Sverige bygger Svenska Kraftnät elförbindelsen SydVästlänken. Höjd driftsäkerhet och reducerade skillnader i elpris mellan södra och övriga Sverige är några av drivkrafterna.

13-03-15 - #3, Stål i fokus när Projektengagemang startar nytt företag
Vass kompetens inom stålkonstruktion är något som sticker ut när Projektengagemang startar ett nytt dotterbolag.

13-02-15 - #2, Vad är engagemang för dig?
Den frågan ställde vi till besökarna på arbetsmarknadsmässan Lava2013 på KTH.

13-01-25 - #1, Projektengagemang möjliggör förnybar energi
Projektengagemang projektleder och konstruerar anläggningar som omvandlar matavfall till biogas i samarbete med BioPrePlant AB.

12-12-14 - God Jul från oss på Projektengagemang!
I år har vi valt att ge en donation till organisationen Hand in Hand istället för julgåvor.

12-12-11 - Nr. 47, Zuez arkitekter går samman med Projektengagemang kring Arkitektur
Zuez arkitekter går in i kring Arkitektur, ett företag inom Projektengagemang. För Projektengagemang innebär det ökad spetskompetens inom såväl projektering i BIM som betydelsefulla kunskaper om och erfarenheter av komplexa projekt.

12-11-22 - Nr. 46, Patientsäkerhet i fokus när Projektengagemang gästade mässor
För att träffa kunder och visa upp sitt erbjudande inom renrum och sjukhus har Projektengagemang deltagit på tre marknadsföringsevenemang under hösten.

12-10-25 - Nr. 45, Projektengagemang anställer CIO
Projektengagemang har anställt Klas Eckerberg som CIO (Chief Information Officer). Vi tydliggör härmed ambitionen att kvalitetssäkra vår uppdragshantering, och att leda utvecklingen av digitala arbetsmetoder inom byggsektorn.

12-10-17 - Nr. 44, Projektengagemang förstärker inom GIS & Geografisk IT
Genom att förvärva GeoSupport Skandinavien AB förstärker Projektengagemang genom dotterbolaget Projektengagemang Geografisk Information AB sin kompetens inom området GIS & Geografisk IT samtidigt som man etablerar sig i Sveriges GIS-centrum – Lycksele.

12-06-29 - Nr. 43, Projektengagemang delar ut stipendium på KTH
Kreativitet, samarbete och social kompetens är ord som speglar tre stipendiaters förväntningar på samhällsbyggnadsbranschen och framtiden.

12-06-12 - Projektengagemang önskar Glad Sommar
Här är sommarhälsningen.

12-06-08 - Nr. 42, Projektengagemang – ledande inom eltjänster
Projektengagemang förstärker och breddar sitt erbjudande. Genom att förvärva Gmki Elkonsult AB blir Projektengagemang en av Sveriges ledande leverantörer av eltjänster.

12-05-15 - Nr. 41, Projektengagemang knyter till sig VA-företag
Genom att knyta till sig VattenPartner AB, ett konsultföretag verksamt inom VA, breddar nu Projektengagemang sitt erbjudande och stärker sin närvaro i södra Sverige.

12-04-17 - Nr. 40, Arkitektföretag med rötter i Dalarna expanderar
Läs nyhetsbrevet här.

12-03-21 - Nr. 39, Projektengagemang knyter till sig 45 nya ingenjörer
Projektengagemang fortsätter att växa. Konsultkoncernen förstärker nu sin organisation med ytterligare kompetens inom VVS, el och automation, konstruktion, brandutredningar och projekt/byggledning.

12-02-28 - Nr. 38, Nya Karolinska Solna – OP-avdelning 2020
Projektengagemang har i uppdrag att medverka i planering, projektering och kvalitetssäkring/validering av samtliga operationsavdelningar på Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

12-01-31 - Nr. 37, Miljövänliga rättscentrum
Projektengagemang har i Örebro och Jönköping projekterat för nya rättscentrum.

11-12-20 - Nr. 36, Projektengagemang deltar i Hollywoodfilmatisering av Millenniumfilm
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-12-16 - Projektengagemang önskar God Jul. Genom vår gåva till Hand in Hand hjälper vi i år 60 stycken nya företag att bildas.
Hela julhälsningen på denna länk.

11-12-14 - Nr. 35, Projektengagemang växer vidare – förvärvar Affärsenhet Projektledning och arkitektur från ISS Facility Services AB
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-11-24 - Nr. 34, Projektengagemangs uppdrag i Arenastaden
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-11-10 - Nr. 33, Projektengagemang Byggprocesstyrning AB startas tillsammans med ägarna till Olson & Partners Consulting AB
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-10-25 - Nr. 32, Ljus som ett levande byggmaterial
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-10-06 - Nr. 31, Projektengagemang Finans
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-09-22 - Nr. 30, Projektengagemang förnyar besiktningsbranschen
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-09-08 - Nr. 29, Nu invigs världens största ECMO Centrum – ritat och projekterat av Projektengagemang
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-08-25 - Nr. 28, Projektengagemangs uppdrag i Norra Djurgårdsstaden
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-07-05 - Nr. 27, Projektengagemang växer så det knakar – förvärvar K-Konsult Elmiljö
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-06-14 - Nr. 26, Projektengagemang erbjuder tjänster inom geografisk informationshantering
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-05-31 - Nr. 25, Projektengagemang del i utveckling av grön elproduktion
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-05-18 - Nr. 24, Devellum blir en del av Projektengagemang + Femårsjubileum
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-05-10 - Nr. 23, Projektengagemang knyter till sig kompetens inom järnvägstjänster
Projektengagemangs expansion fortsätter. Lagom till att koncernen fyller fem år blir det klart med ett nytt samarbete – denna gång med Ferrivia.

11-05-05 - Nr. 22, Projektengagemang – en del av löparboomen
Spring med oss! Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-04-14 - Nr. 21, Projektengagemang firar fem år – fortsätter växa
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-04-07 - Nr. 20, Tekn dr Johan Nordenadler – forskning lönar sig
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-03-23 - Nr. 19, Projektengagemang ökar kompetensen avseende miljötjänster
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-03-08 - Nr. 18, Projektengagemangs tjänster inom 3D-laserscanning
Hela nyhetsbrevet på denna länk.

11-02-16 - Nr. 17, Projektengagemangs nya hemsida
Väx med oss! Projektengagemang – en koncern med många möjligheter.

11-01-14 - Nr. 16, Elektriska vägar - ett projekt med ledning av Projektengagemang
Energimyndigheten har beviljat fortsatt finansiering av projektet ”Elektriska vägar” med 4 miljoner kronor.

10-12-22 - Nr. 15, Projektengagemang förvärvar ARIA Consulting AB
Hela brevet på denna länk.

10-12-02 - Nr. 14, Ny El & Automationsgrupp i Stockholm
Vi bygger vidare för att kunna erbjuda våra kunder en helhet som teknikkonsultbolag.

10-11-11 - Nr. 13, Nytt ramavtal med Idrottsförvaltningen
Projektengagemang har vunnit ett tvåårigt ramavtal med Stockholms Stads Idrottsförvaltning.

10-10-28 - Nr. 12, Stort och smått ryms i Stockholmsarenan
Det officiella startskottet för Stockholmsarenan gick den 10 september då kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt planterade ett träd som symbol för utvecklingen av Stockholmsarenan och Stockholm som evenemangsstad.

10-10-14 - Nr. 11, Sveby-programmet lär byggbranschen räkna lika
Docent Per Levin, Projektengagemang Energi och Klimatanalys är projektledare för Sveby-programmet.

10-09-23 - Nr. 10, Projektengagemang deltar på seminarium om betongkonstruktioner
Hela brevet på denna länk.

10-09-08 - Nr. 9, Projektengagemang utökar sin verksamhet inom skyddsventilation/renrum
Sedan årsskiftet har Projektengagemang Energi & Klimatanalys utökat sin verksamhet inom skyddsventilation/renrum genom fyra rekryteringar.

10-09-01 - Nr. 8, Projektengagemang erbjuder tjänster inom byggnadsfysik
Projektengagemang erbjuder nu tjänster inom byggnadsfysik via dotterbolaget Projektengagemang Energi & Klimatanalys. Hela brevet på denna länk.

10-08-25 - Nr. 7, Nytt ramavtal mellan Projektengagemang och Stockholms Hamnar
Projektengagemang har tecknat ett tvåårigt ramavtal med Stockholms Hamnar. Hela brevet på denna länk.

10-08-18 - Nr. 6, Modulbyggda operationsenheter - resultatet av ett multidisciplinärt samarbete inom Projektengagemang
Hela brevet på denna länk.

10-07-01 - Nr. 5, Projektengagemang vinner ramavtal med Statoil
Projektengagemang Projektledning Industri har tecknat ett ettårigt ramavtal med Statoil med möjlig förlängning om ett år. Hela brevet på denna länk.

10-06-21 - Sommarhälsning
Projektengagemang önskar kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra prenumeranter Glad Sommar i detta mail.

10-06-14 - Nr. 4, Projektengagemang Projektledning Hus
Projektengagemang Projektledning Hus har under våren 2010 nystartats med Helene Baudou Fjelkman som VD. Hela brevet på denna länk.

10-06-07 - Nr. 3, Projektengagemang erbjuder arkitekttjänster
Projektengagemang kring Arkitektur är koncernens senaste tillskott av bolag och därmed läggs ett nytt tjänsteerbjudande till verksamheten. Hela brevet på denna länk.

10-05-31 - Nr. 2, Öppet Hus på nya kontoret i Liljeholmen
Den 10 maj hade vi på Projektengagemang Öppet Hus i de nya lokalerna i Liljeholmen. Läs hela brevet på denna länk.

10-05-03 - Nr. 1, Vill du ha nyhetsbrev från Projektengagemang?
Det första numret av Projektengagemangs nyhetsbrev, med frågan "Vill du ha nyhetsbrev från oss?" Läs hela brevet på denna länk.

Anmäl dig till nyhetsbrevet
Namn
Företag
E-postadress