2017-06-20 | Nyheter

Praktikanter som förnyar branschen

Digitaliseringen av byggbranschen går allt snabbare och kunskapsnivån höjs för varje år som går, så även på landets byggutbildningar. Projektengagemangs BIM-expert Jan-Olof Edgar arbetar just nu med ett nytt spännande utvecklingsprojekt, finansierat av Smart Built Environment som med hjälp av 3D-modeller, laserscanning och ritningar, klassificerade med nya CoClass ska digitalisera byggbranschen.

En grupp praktikanter från Nackademins Byggprojektör BIM-program medverkar i utvecklingen.

Hej Aram Mahzouni, berätta mer om vad det är ni faktiskt gör!
Vi kartlägger just nu varenda beståndsdel av Odenplan i Stockholm. Med hjälp av laserscanning, 3D-modeller och andra ritningar ska vi nu samla information om varenda liten skruv och mutter som finns. Kan vi spara all information så kommer det gynna inte bara alla inblandade aktörer rent ekonomiskt utan även samhället i stort genom kortare byggtider och processer, men framförallt genom mindre påverkan på miljön.

Varför är BIM bra för miljön?
Forskning visar att effektivt BIM-användande minskar materialanvändningen vid byggnation. Det gör bygget inte bara mer kostnadseffektivt utan även betydligt mer miljövänligt på grund av färre transporter, minskat materialanvändande och högre återvinningsgrad.

Hur kan BIM göra allt detta?
Med hjälp av BIM följer all information med genom hela byggprocessen. Idag görs mycket arbete genom projektets levnadscykel som tappas bort längs vägen. Med hjälp av BIM sparas allt hela vägen till förvaltning och i slutändan även rivning. Det gör det enklare och även billigare att kalkylera, bygga och förvalta. Hela branschen har mycket att vinna på att implementera en fullständig BIM-lösning i projekterings- och produktionsfasen.

Varför just Odenplan?
När den gula tunnelbanelinjen nu ska byggas i Stockholm så kommer det att vid Odenplan att finnas tre olika nivåer med olika intressenter som ansvarar. Överst har vi Stockholms stad, sen kommer SLs spår och där under Trafikverket och Citybanan. Det är många olika aktörer involverade i ombyggnationen av Odenplan och det gör att informationsutbyten måste bli än mer effektiva, BIM är en del av den lösningen. I takt med att våra städer allt mer förtätas kommer denna typ av komplexa byggprojekt att bli allt vanligare.

Vad vill du arbeta med när du är klar med din utbildning?
Då vill jag jobba med att digitalisera branschen. Det finns en mycket stor efterfrågan på mer digitala lösningar men ännu har ingen lyckats införa ett system som fungerar för alla. Det vill jag arbeta med att utveckla!

Utöver Aram är även Nanni Holén, Nashwan Al Shamani och Carlos Legazpi med och arbetar med projektet.