Prioriteringsmodell för Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting (SLL) har ett tioårigt investeringsbehov i nivån 60-70 miljarder fördelat på hundratals projekt. För att säkerställa ett effektivt nyttjande av skattemedel finns behov av att värdera och prioritera bland möjliga åtgärder.

PE fick uppdraget att upprätta en prioriteringsmodell där investeringsobjekt fördelade över en tioårsperiod kunde värderas av ett stort antal användare. Investeringarna skulle kunna hanteras uppdelade på trafikslag. Utfallet av prioriteringarna skulle kunna redovisas med avseende på trafikslag, hur de är fördelade över tid och relativt långsiktiga mål. 

Lösningen blev en unik modell baserad på verksamhetens definierade visioner och mål. Modellen anpassades till en IT-lösning utvecklad med standardprogramvaror. Den valda plattformen möjliggjorde att uppdraget kunde genomföras på kort tid och till en relativt låg kostnad, samt att IT-stödet kunde implementeras i verksamheten utan någon omfattande anpassning av IT-miljön eller behov av utbildning.

Foto: MTR, Ellinor Hall, Fredrik Hjerling

Projektet i korthet

Kund: Trafikförvaltningen, SLL

Typ av uppdrag: Utveckling och implementering av prioriteringsmodell för trafikinvesteringar

Projekt start: 2013

Projekt klart: 2014

Ökat värde: SLL erhöll på kort tid och till en begränsad kostnad en modell och ett IT-stöd för värdering och prioritering av möjliga investeringar.

Peter Johansson
Affärsutveckling
+46 10-516 01 95