Produktutveckling, Ericsson

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. PEs långvariga och kontinuerliga stöd till Ericsson har säkerställt kvalitet inom utvecklingen av de digitala enheter som installeras i RBS-inomhusskåp hos operatörer och kunder.

Uppdraget innebär utveckling av digitala enheter för olika standarder, som installeras i RBS-inomhusskåp hos operatör/kund. I vårt uppdrag ingår möten med leverantörer i olika världsdelar för att säkerställa tillverkning av mekaniska detaljer. PE bistår med kunskap inom mekanisk produktutveckling som syftar till att omgärda elektronik med mekanikdetaljer. Den elektroniska komponenten skärmas och hela den digitala enheten produktionsanpassas, vilket ställer höga krav på tillverkningsmetoder. 

Genom att delta i projekten säkerställer vi att produkten fungerar enligt specifika krav avseende funktion och tillverkning. Vårt långvariga och kontinuerliga engagemang har skapat goda förutsättningar för Ericsson att behålla sin position bland världens största telekomföretag.

 

Projektet i korthet

Kund: Ericsson

Typ av uppdrag: Produktutveckling

Projekt start: 2011

Projekt klart: Pågående

Ökat värde: Vårt långvariga och kontinuerliga engagemang har skapat goda förutsättningar för Ericsson att behålla sin position bland världens största telekomföretag.

Bernt Eriksson
Produktutvecklare
+46 10-516 04 16