Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. PEs långvariga och kontinuerliga stöd till Ericsson har säkerställt kvalitet inom utvecklingen av de digitala enheter som installeras i RBS-inomhusskåp hos operatörer och kunder.

Uppdraget innebär utveckling av digitala enheter för olika standarder, som installeras i RBS-inomhusskåp hos operatör/kund. I vårt uppdrag ingår möten med leverantörer i olika världsdelar för att säkerställa tillverkning av mekaniska detaljer. PE bistår med kunskap inom mekanisk produktutveckling som syftar till att omgärda elektronik med mekanikdetaljer. Den elektroniska komponenten skärmas och hela den digitala enheten produktionsanpassas, vilket ställer höga krav på tillverkningsmetoder. 

Genom att delta i projekten säkerställer vi att produkten fungerar enligt specifika krav avseende funktion och tillverkning.