Projektledarutbildning, Thule Group Sweden

Thule Group Sweden är en industrikoncern inom transportlösningar med cirka 3 000 medarbetare. PE fick uppdraget att utbilda Thules projektledare med målet att ge dem konkreta verktyg som de kunde applicera direkt i sina projekt.

Målet med utbildningen var att ge konkreta verktyg för att effektivisera och förstärka arbetet med tid- och kostnadsplanering av projekt, samt höja engagemanget i projektgruppen. Utbildningen betod av teori och praktik, fortsatt coachning i projektplanering samt implementering av de nya verktygen i organisationen.

Projektet i korthet

Kund: Thule Group Sweden

Typ av uppdrag: Utbildning

Projekt start: 2016

Projekt klart: 2016

Ökat värde: Kunskap i att planera projekt visuellt samt teambuilding.

Thomas Ragnarsson
+46 10-516 02 95
"Kursen var bra, den gav oss konkreta verktyg för visuell projektplanering. Verktygen skapar också på ett naturligt sätt engagemang och ägandeskap hos involverade delar av projektorganisationen. "
Kalle Magnusson
Vice President Product Development BU Sport&Cargo