Reningsverk för avloppsvatten, Saudiarabien

MODON utvecklar ett nytt reningsverk för avloppsvatten i Riyadh, Saudiarabien. Reningsverket ska ha en total kapacitet på 15 000 kubikmeter vatten per dag och ska använda avancerad membranbioreaktorteknik för att rena avloppsvattnet.

PEs uppdrag är att ta fram den tekniska detaljkonstruktionen för reningsverket med mekanisk konstruktion, rörledningar, väg- och vattenbyggnad, elektroteknik, instrumentering, brandteknik, värme, ventilation och luftkonditionering.

Vi har ett team med erfarna tekniker som fokuserar på den nya tekniken. De kommer stödja kunden i arbetet med att implementera den nödvändiga detaljkonstruktionen. För den dagliga samordningen finns även ett team på plats närmare kunden i Saudiarabien.

Projektet ska resultera i ett reningsverk med tre strömmar som samtliga har en kapacitet på 5 000 kubikmeter per dag.

Projektet i korthet

Kund: Suido Kiko Middle East

Typ av uppdrag: Teknisk detaljkonstruktion

Projekt start: 2016

Projekt klart: Pågående

Ökat värde: Avancerad membranbioreaktorteknik för rent vatten.

Örjan Bryggö
Affärsområdeschef Infrastruktur
+46 10-516 05 55