Roslagsbanan, Stockholm

PE leder utbyggnaden av Roslagsbanan och har utvecklat standardteknikhus samt en lösning med LED-teknik i huvudljussignaler som SL blir först i landet med.

Roslagsbanan, som sträcker mot nordost från Stockholm, är en förutsättning för att flera tiotusentals människor snabbt och miljövänligt ska kunna ta sig till och från arbete, skola och vårdgivare. Banan är redan en av Sveriges modernaste järnvägar, men det i sig hjälper inte mycket när trycket ökar och passagerarna blir fler och fler.

En omfattande utbyggnad av bansträckningen pågår för att öka kapaciteten, samtidigt som stationer och vagnar ska göras mer tillgängliga för resenärerna. Resultatet kommer att bli en attraktiv och säker kollektivtrafik med hög kvalitet och tillförlitlighet. PE utför projekteringsledning och byggledning i program Roslagsbanan som genomför utbyggnaden. Vi utför också mätningstekniska tjänster och utför signalprojekteringen på uppdrag av Sweco på sträckan Roslags Näsby–Visinge.

PE har även stöttat SL i ett spinoff-projekt till dubbelspårsprojektet. Det handlar om att ta fram ett standardteknikhus med Microlok ställverk. I och med att det byggs dubbelspår blir också alla stationer tämligen lika varandra. Det gör att man får stor nytta av ett standardteknikhus.

I spinoff-projektet ingår också att utveckla LED-tekniken så att den kan användas i huvudljussignaler. Något SL blir först i landet med. Att använda LED-teknik ligger rätt i tiden, eftersom det kräver mindre energi och underhåll.

Projektet i korthet

Kund: SL och Sweco

Typ av uppdrag: Projekteringsledning, Byggledning, Mätningsteknik, Signalprojektering

Projekt start: 2014

Projekt klart: 2018

Ökat värde: Ökad kapacitet på sträckan, ökad säkerhet, minskat buller.

Åsa Jacobsson
Avdelningschef Management
+46 10-516 00 37
Christer Swall
+46 10-516 07 80