Storkök

Projektengagemang har ett av Sveriges mest erfarna konsultkontor inom området professionella kök. Vår specialitet är storköksprojektering inklusive alla moment kring måltidsplanering till förskolor, skolor, restauranger, anstalter, äldreboenden, sjukhus m.fl.

Våra storkökskonsulter är medlemmar i branschföreningen FCSI vilket borgar för att vi är ekonomiskt obundna gentemot köksleverantörer. Detta skapar förutsättningar både för ett neutralt anbudsförfarande med upphandling under konkurrens och en väl vald utrustning och inredning i samband med köksplanering. 

Vi har ett välutvecklat samarbete med ett antal landsting, kommuner, byggföretag och arkitektkontor utspridda över landet, från Östergötland i söder till Jämtland i norr. Dessa anlitar oss som specialkonsult för både nybyggnad och ombyggnad av storkök, serveringar och andra kostfunktioner.

Vårt kompetensområde omfattar:

 • Verksamhetsbeskrivning
 • Uppmätning, inventering av storköksutrustning och inredning
 • Dimensionering av måltidslokaler, köksutrustning, inredning och teknik
 • Logistik- och flödesplanering kring måltidsproduktion
 • Planering av kök och servering vid både ombyggnation och nybyggnation
 • Livsmedelshygien- och arbetsmiljöfrågor
 • Kostnadskalkyler för köksutrustning
 • Samordning mellan beställare, brukare och övriga projektörer
 • Upphandlingsunderlag enligt Storköks-AMA
 • Myndighetsfrågor
 • Utförandekontroll
 • Utredningar, inklusive måltidsutredningar
 • Anbudsgranskning
 • Besiktning av storköksutrustning 

Vi är medlemmar i våra respektive branschorganisationer som
Sveriges Arkitekter, Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och
Foodservice Consultants Society International (FCSI Nordic).

Christina Forsman
Kontaktperson Storkök (Sverige)
+46 10-516 05 52