Strategiskt stöd för Trafikförvaltningen

Kollektivtrafiken ska vara det mest attraktiva alternativet för alla resenärer i länet. Trafikförvaltningens långsiktiga planeringsarbete visar vilka mål man styr verksamheten mot. PE bistår som strategiskt projektledarstöd: en viktig hjälp för att kunna ta fram utvecklingsplaner för varje trafikslag inom länstrafiken.

I rollen som processledare hjälper PE kunden att planera för att nå målet - vi bistår projektledaren i frågor kring arbetsupplägg, workshop och kommunikation i projektet. En viktig del i projektet har varit att knyta till sig kompetens från trafikförvaltningens organisation.

Tack vare PEs breda erfarenheter av strategisk styrning inom offentlig förvaltning, av målprioritering och av strategisk planering har vi kunnat vara ett oersättligt stöd inom kundens organisation. Vi är även vana att facilitera, moderera och processleda.

Vårt uppdrag resulterar i utvecklingsplaner, ett förändrat synsätt och ett nytt helhetsperspektiv. Vi strävar efter högre delaktighet, bättre acceptans och förankring i alla led i organisationen. Det skapar förutsättning att nå hög kvalitet i utvecklingsplanerna.

Foto: MTR, Ellinor Hall, Fredrik Hjerling

Projektet i korthet

Kund: Trafikförvaltningen, SLL

Typ av uppdrag: Strategiskt projektledarstöd

Projekt start: 2015

Projekt klart: Pågående

Ökat värde: Gemensamt synsätt och hög kvalitet i planeringsarbetet

Josefin Bonnevier
Managementkonsult
+46 10-516 02 08