När vi läste kraven i programhandlingen på Tele2 Arena gällande energi, komfort, miljö, säkerhet och flexibilitet kunde vi ha blivit nervösa. Det blev vi inte, kanske för att det inte var första gången vi projekterade en stor multiarena.

Medlemmarna i PEs projekteringsgrup hade erfarenhet av Friends Arena i ryggen. Det måste gå snabbt i en multiarena att ställa om mellan evenemangstyperna med bibehållen komfort och klok energianvändning. Tekniken för att möta klimatkraven i arenarummet löstes med hjälp av virtuella luftflödesberäkningar (CFD-beräkningar) och produktutveckling av helt nya luftdon. Arenan skulle certifieras enligt Miljöbyggnad Guld vilket ställde hårda krav på energianvändning och materialval. Valet av sorptivkylaggregat för ventilationssystemen var en viktig faktor för att sänka energianvändningen.

Målet uppnåddes och som den första byggnaden i sitt slag och den största byggnaden dittills certifierades Tele2 Arena år 2014. Arenan vann också priset "Årets arena" i den världsomspännande tävlingen The Stadium Business Awards för år 2014. Projekteringsarbetet utfördes i lokaler i anslutning till byggarbetsplatsen tillsammans med övriga konsulter och beställarens organisation. Det gav ett nära samarbete i projekteringen men också med entreprenörerna på bygget. Det täta utbytet av erfarenheter gjorde projekteringen snabbare.