PEs kompletta leverans av ingenjörstjänster har följt Aker Solutions genom hela konstruktionsprocessen ända fram till leverans av färdig produkt till deras kund. Vi är Akers Solutions rådgivare inom konstruktion, beräkning, projektledning och kvalitetsuppföljning

Mycket av dagens oljeproduktion sker med utrustning som befinner sig under havets yta. Aker Solutions levererar kompletta system till denna del av oljeindustrin. För att flöden av olja, vatten och kommunikation mellan enheterna på havsbotten ska fungera krävs ett system för att koppla ihop dem. Att lyckas med detta 2 000 meter under havsytan kräver noggrannhet redan från konceptstadiet.

PE har varit med och vidareutvecklat och kundandpassat Aker Solutions kopplingssystem till flera olika oljefält runt om i världen. Vi har bidragit med kompetens inom konstruktion, beräkning, projektledning och kvalitetsuppföljning.