Saudiarabien står inför ökade krav på energiförsörjning, för att möta dessa krav planerar man att bygga en ny förgasningsanläggning, Fadhili. Det kommer bli ett omfattande och tidskrävande projekt, därför behövde man bygga upp en tillfällig anläggning för personalbostäder, kontor och lagerlokaler innan byggnationen startade.

PE fick i uppdrag av NSH Corporation att ta fram kompletta konstruktionshandlingar för den tillfälliga anläggningen som omfattar bostäder, två kontorsområden samt ett lagerområde med en totalyta på knappt 500 000 kvadratmeter. Vi har arbetat med alla delar av den tekniska detaljkonstruktionen inklusive konstruktionen i sin helhet.

Den största utmaningen med projektet var att få slutanvändaren, Saudi Aramco, att godkänna ritningarna. PEs team har stor erfarenhet av hur Saudi Aramco arbetar och vår standard hjälpte oss att få allt godkänt.