Erfarna Landskapsarkitekter

Till vårt kontor i Stockholm söker vi nu landskapsarkitekter och landskapsingenjörer.

Hos oss arbetar du med allt från exploateringsområden för bostäder till industribyggnationer och nyanläggningar inom övrig infrastruktur. Kunderna är både privata och offentliga. Du ska gärna ha lång erfarenhet. Nyexaminerade är också välkomna med ansökan.

Ansökan och frågor till Örjan Bryggö.

Ansök här

Örjan Bryggö
Affärsområdeschef Infrastruktur
+46 10-516 05 55