Utbildningar inom projektledning och management

Projektengagemang är ett teknik- och arkitektföretag med ett komplett utbud av projektlednings- och managementtjänster inom samhällsbyggnad. Vi erbjuder utbildningar där vi delar med oss av vår kunskap. I samarbete med EGA utvecklar vi även nya utbildningar och kurser som täcker marknadens behov av kunskap inom projektledning.

 

Coachande förhållningssätt för ledare

Den här utbildningen fyller på din verktygslåda i din ledarroll och hjälper dig att stärka dina medarbetares förmåga att agera självständigt, att utvecklas och att växa genom eget ansvar. Metoder och verktyg kan användas vid utvecklingssamtal, i det ”svåra” samtalet och vid kontinuerliga uppföljningssamtal samt i daglig kommunikation med medarbetare.

Deltagare: Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap.
Omfattning: Två heldagar
Kontakt och anmälan: malin.osterberg@pe.se

Mer info om utbildningen (pdf)

 

Effektiv projektledning för samhällsbyggnadssektorn

Projektengagemang har utvecklat Sveriges första utbildning för IPMA-certifiering som vänder sig till projektledare inom samhällsbyggnadssektorn. Kursen finns tillgänglig via utbildningsföretaget EGA. Projektledarcertifiering innebär en kvalitetsstämpel av en projektledares kunskaper. Projektledare som genomför kursen kan ta nästa steg till certifiering. Certifierade projektledare blir internationellt gångbara och certifierade att arbeta inom olika branscher.

Deltagare: Utbildningen vänder sig främst till projektledare med avsikt att projektledarcertifiera sig enligt den internationella standarden IPMA, men även till den som vill fördjupa sin kunskap i projektledarteori kombinerad med praktiskt projektledarskap.
Omfattning: Tre heldagar
Kontakt och anmälan: ega.se

 

Personlig effektivitet och stresshantering

När hög arbetsbelastning påverkar resultat och hälsa på ett negativt sätt krävs förändring. Den här utbildningen hjälper dig och ditt team att skapa spelregler för ett effektivt och hållbart arbetssätt som bygger på företagskulturen och medarbetarnas egna värderingar.  Genom övningar i grupp och diskussioner skapas förståelse för teamets dynamik, styrkor och utmaningar. Målet är en sund arbetsmiljö som bygger på en stark vi-känsla samt förmåga att prioritera och delegera.

Deltagare: Team som vill effektivisera arbetssätt och stärka vi-känslan.
Omfattning: Två heldagar
Kontakt och mer information: malin.osterberg@pe.se

 

Vi erbjuder även följande utbildningar, kontakta oss för mer information.

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • BIM
  • Projektledning i produktionsskedet
  • Partnering, arbetssätt och juridik
Åsa Jacobsson
Avdelningschef Management
+46 10-516 00 37
Patric Kjellin
Affärsområdeschef Projektledning & Management
+46 10-516 03 78