Utbildningar för EGA

EGA upplevs idag som ett tryggt alternativ för många beställare, entreprenörer och konsulter inom bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn när det gäller specifika utbildningar. I samarbete med EGA utvecklar PE nya utbildningar och kurser som täcker marknadens behov av kunskap inom projektledning.

PE har ansvar för fem olika utbildningar som vänder sig främst mot bygg-, anläggnings- och fastighetssektorn. Kurserna utförs både som öppna utbildningar över hela landet och i anpassade former direkt mot företag.

PEs specifika kunnade inom projektledning har gjort det möjligt för EGA att erbjuda utbildningar i ämnet. I kursutbudet återfinns bland annat ledarskap och kommunikation, kursutveckling och personlighetskartläggning. 

 

Projektet i korthet

Kund: EGA

Typ av uppdrag: Utbildning i projektledning

Projekt start: 2015

Projekt klart: Tillsvidare

Ökat värde: Ökad projektledningskompetens för byggbranschens aktörer.

Märit Bodaxell
Managementkonsult
+46 10-516 02 18