Vallentuna kulturhus

I Vallentuna centrum projekterar PE el- och teleinstallationer när ett nytt kulturhus och bibliotek och byggs.

I april 2010 togs det första spadtaget för det nya kulturhuset. Från början var planen att bygga ut det gamla biblioteket men istället blev det en alldeles egen byggnad. I projektet ansvarade PE för el- och teleinstallationerna som bland annat omfattade belysning, ställverk, brand, inbrott, passage och högtalaranläggning.

De nya lokalerna är på mer än 3 000 kvadratmeter och rymmer ett väsentligt större bibliotek, en separat utställningslokal, en kreativ verkstad och en konstkub där månadens konstnär kommer att presenteras. Här finns också ett café och ett större utställningsrum som kan användas för teateruppsättningar, konserter och möten.

I november 2012 invigdes kulturhuset som sedan dess har bjudit Vallentunas invånare på mängder av spännande möten och kultur i olika former.

Projektet i korthet

Kund: Vallentuna kommun

Typ av uppdrag: El- och teleteknik

Projekt start: 2008

Projekt klart: 2012

Ökat värde: En ny byggnad där fler aktiviteter och arrangemang kan genomföras än tidigare.

Leif Ulmgren
Teknisk chef El, Tele & Säkerhet
+46 10-516 05 59